अहिले देशी विदेशी शक्तिहरु राजतन्त्र स्थापित गर्न लागिपरेका छन् ।। Chitra Bahadur K.C.