सुत्नु अघि ३ मिनेट यसो गर्नुस् ।

Posted by Anup Baral | April 8 , 2020 :