पूर्वराजाको भारतमा शाही स्नान, यता नेपालमा नेताहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकीयो