मेडिकल काउन्सिलमा नाराः ‘सुत्केरीको पेटमा कपडा राख्ने डाक्टर चाहिँदैन’