यस्तो बन्यो २२ तल्ले धरहरा,सय तोला सुनको जलपको गजुर, मन्दिर जस्तै टुप्पो, लिफ्टबाट काठमाण्डौं हेर्दा

Posted by Anup Baral | April 7 , 2020 :