Gyanendra Shahi राजा राणाहरू सँग डराएनौं यी नेता के हुन र? भन्दै बर्दिवासमा गर्जिए

Posted by Anup Baral | March 11, 2020 :