पूर्वराजालाई हिन्दी नआउँदा नेताको यस्तो चित्त दुख्यो - Gyanendra Shah Darjeeling, Visit