पुरुषले बन्ध्याकरण गरे, महिलाहरुमा स्वास्थ जोखिम कम हुन्छ!- DR कुम्कुम झा