Chatra/Kajal को पहिलो गित रेकडिङ "हाम्रो जोडी जम्छ"दुवैको प्रेम कथामा बन्यो यस्तो गित

Posted by Anup Baral | March 20, 2020 :
Chatra/Kajal को पहिलो गित रेकडिङ "हाम्रो जोडी जम्छ"दुवैको प्रेम कथामा बन्यो यस्तो गित