Breakup गरेका बर्षा र पुष्पको ईन्टरभ्युमै झगडा ! पुष्पको रोजाइमा सान्सा कि आदिप