अन्ततःपुरा हुने भयो अस्मिताको सपना,इन्द्रेणीमा नाच्न हिडीन् आमा सहित काठमाडौं,रुदै रुदै छाडिन गाउँ