विप्लपको गर्जन प्रचण्ड २० महिनामै धुलोपिठो भए, प्रचण्डले १९ अर्व खाए

Posted by Anup Baral | March 08, 2020 :
विप्लपको गर्जन प्रचण्ड २० महिनामै धुलोपिठो भए, प्रचण्डले १९ अर्व खाए अब लडाई भ्रष्टचारी दलाल बिरुद्ध