छत्रले काजललाई लैजाउ भनेपछि मच्चियो हङ्गामा । साथमा बबाल लाइभ रिले दोहोरी