अमेरिकाबाट घुम्न आएका बिदेशीले २५ बर्षबाट नेपालीलाइ चकित पार्दै - लाखौं कमाइ

Posted by Anup Baral | March 16, 2020 :
अमेरिकाबाट घुम्न आएका बिदेशीले २५ बर्षबाट नेपालीलाइ चकित पार्दै - लाखौं कमाइ भन्छ्न नेपाल त धनी रैछ ****************************************************************************** Interview With William Ashwell ( Hope Nepal ) Host - Jevish Poudel Camera - Online Harpal Edit - Jevish Poudel