रंगशाला भात्काउछु भन्दा पुन्य र तारा बिच विवाद पर्‍यो चर्काचर्कि पुन्य रिसले आगो भएर छोडेर हिडे