गिद्धको भोक मेटाउने युवाको कथा: सुनाए गैडा देखि बाघसँग भेट्दाको अनेकौं क्षणहरु