Majhi Basti बाट स्थलगत रिपोर्टिङः माझीहरुको चित्कार, कि ऋण तिरिदेउ, नत्र घर फिर्ता लैजाउ