प्रचण्ड छोडेर आएका नेताले थर्काए हारेको लड्डु खानु भो हैन,प्रत्येक नेताको सम्पति सार्वजनिक गर्नुपर्छ

Posted by Anup Baral | February 26, 2020 :
प्रचण्ड छोडेर आएका नेताले थर्काए हारेको लड्डु खानु भो हैन,प्रत्येक नेताको सम्पति सार्वजनिक गर्नुपर्छ