यसरी हुन्छ नेपालको ट्यांकरबाट पेट्रोल चोरी, मृतकको फोटो परिवर्तन गरी दोषी बचाउँने प्रहरीको खेल ।