एलिना चौहानसंग पहिलो भेटमै मुस्लीम गायकले भने मेरो चरित्रा हत्या गरियो, चुप लागेर बस्दिन| तनाब अलिफ

Posted by Anup Baral | February 04, 2020 :
एलिना चौहानसंग पहिलो भेटमै मुस्लीम गायकले भने मेरो चरित्रा हत्या गरियो, चुप लागेर बस्दिन| तनाब अलिफ