केपी ओलीको तस्विर सहित सडकमा सरकारको शक्ति प्रदर्शन

Posted by Anup Baral | February 03, 2020 :
केपी ओलीको तस्विर सहित सडकमा सरकारको शक्ति प्रदर्शन