अलिफलाई श्रीमान् बनाउन कल्पना तयार भएपछी अलिफ लाजले भुतुकै