अस्पतालले भन्यो, बलात्कारपछि हत्या : प्रहरी भन्छ, हत्या मात्रै