Voice Nepal बाट बाहिरिन Aastha Raut ! नयाँ कोचको प्रवेश हुँदा विवादबारे प्रमोदको यस्तो भनाइ

Posted by Anup Baral | January 14, 2020 :
Voice Nepal बाट बाहिरिन Aastha Raut ! नयाँ कोचको प्रवेश हुँदा विवादबारे प्रमोदको यस्तो भनाइ