छुट्ने बेला सम्झना र गम्भीर भावुक बने, यस्तो भए अन्तिम सहमतीहरु । सुरुजलाई १ लाख जरिवना । Ilam

Posted by Anup Baral | January 24, 2020 :
छुट्ने बेला सम्झना र गम्भीर भावुक बने, यस्तो भए अन्तिम सहमतीहरु । सुरुजलाई १ लाख जरिवना । Ilam #YuwaManNepal #SamjhanaRai INTERVIEW :- Kishor Kumar Shrestha CAMERA :- Nitesh Bhusal EDIT :- ChhabiShrestha ALL RIGHTS DESERVE YUWA MAN NEPA L