धर्म नमिल्दा प्रेमिकाले छाडेपछि सडकमा यो हालतमा भेटीएका लोक गीत गाउने मुस्लिम गायकको रूहाउने कहानी!

Posted by Anup Baral | January 30, 2020 :
धर्म नमिल्दा प्रेमिकाले छाडेपछि सडकमा यो हालतमा भेटीएका लोक गीत गाउने मुस्लिम गायकको रूहाउने कहानी!