ओलीमाथि झाँक्रीको झोक | ओली तानाशाह हुन्, गणतन्त्रमाथि खतरा छ । BAHAS

Posted by Anup Baral | January 07, 2020 :
ओलीमाथि झाँक्रीको झोक | ओली तानाशाह हुन्, गणतन्त्रमाथि खतरा छ । सुवास ठकुरी र रामकुमारी झाँक्रीवीच झोकाझोक । BAHAS