श्वेता खड्का र विजयन्द्रको भव्य बिहे | माइती छोड्दा आँसु धरीधरी | आफन्तको रुवाबासी

Posted by Anup Baral | December 08, 2020 :
श्वेता खड्का र विजयन्द्रको भव्य बिहे | माइती छोड्दा आँसु धरीधरी | आफन्तको रुवाबासी