गौतम बुद्ध क्रिक्रेट रङ्गशाला - यती थोरै समयमा नै बन्यो यति ठूलो रङ्गशाला

Posted by Anup Baral | December 12, 2020 :
गौतम बुद्ध क्रिक्रेट रङ्गशाला यती थोरै समयमा नै बन्यो यति ठूलो रङ्गशाला|| नेपालको शान, पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला