Wednesday, November 25, 2020

बर्दिवास काण्ड: ज्ञानेन्द्र शाहीले टिचिङमा मचाए तहल्का | प्रहरीलाई नै जे'ल कोछु, अस्पतालमै लफ'डा

Posted by Anup Baral | November 25, 2020 :
बर्दिवास काण्ड: ज्ञानेन्द्र शाहीले टिचिङमा मचाए तहल्का | प्रहरीलाई नै जे'ल कोछु, अस्पतालमै लफ'डा