मुटु दरो गरेर हेर्नुस - आमा र बैनीको अकालमै मृ'त्युपछी भाईको यस्तो हालत, रुदा रुदै

Posted by Anup Baral | November 18, 2020 :
यो कस्तो ब्रजपात: मुटु दरो गरेर हेर्नुस – आमा र बैनीको अकालमै मृ’त्युपछी भाईको यस्तो हालत, रुदा रुदै