Thousands of people have been deployed in Kathmandu recently, shouting for justice.

Posted by Anup Baral | Oct0ber 03, 2020 :
भर्खरै माइतीघरमा ब बाल: हजारौ मान्छेको भिड प्र हरी तैनाथ, न्याय चाहियो भन्दै हल्लाए काठमाडौँ