OMG: अचम्मै भो ! यी २८ बर्षिय महिलाले एकैपटक जन्माइन ५ जना बच्चा

Posted by Anup Baral | Oct0ber 07, 2020 :
OMG: अचम्मै भो ! यी २८ बर्षिय महिलाले एकैपटक जन्माइन ५ जना बच्चा | डाक्टरहरु नै चकित, बोल्नै सकिइन्