Exclusive: हेमराजलाई सडकमा ल्याउने नै मै हुँ | पुण्यलाई कमेडियन भन्दै रत्नपार्कमा उफ्रे ज्ञानेन्द्र

Posted by Anup Baral | Oct0ber 05, 2020 :
Host : Nabaraj Giri Guest : Punya Gautam & Hemraj Thapa Camera/Edit : Dipak Giri