मन्त्रीको बोली-घिसारेर निकाल...। तोड्फोड् गर्ने को? जिम्मा लिने को?

Posted by Anup Baral | Oct0ber 06, 2020 :
मन्त्रीको बोली-घिसारेर निकाल...। तोड्फोड् गर्ने को? जिम्मा लिने को? विष्णु पौडेल VS शंकर पोखरेल।