लमजुङमा Ramesh Prasai,CDO शर्मालाई खरो प्रश्न गर्दै,बत्ती मुनिको अध्यारो जिल्ला हो ? लोडसेडिङ किन ?

Posted by Anup Baral | September 29, 2020 :
लमजुङमा Ramesh Prasai,CDO शर्मालाई खरो प्रश्न गर्दै,बत्ती मुनिको अध्यारो जिल्ला हो ? लोडसेडिङ किन ?