POWERNEWS September 14 ,2020

Posted by Anup Baral | September 14, 2020 :
शिक्षक रूँदै- छोरी बचाइदिनुस्। क्याप्टेन विजय लामालाई कोरोना,शान्ति मिसन टोली उडाएका थिए । POWERNEWS