Political talk with Bishnu Bhattarai

Posted by Anup Baral | September 17, 2020 :
अब पनि तिम्रा नौटंकी पत्याउँनु ? वाह रावल जी वाह ! नाटक चाँही जानेकै हो Bishnu Bhattarai