Wednesday, September 9, 2020

Political Talk with Bharat Dahal

Posted by Anup Baral | September 09, 2020 :
भरत दाहालको बिश्लेष्ण युद्द भए चीनले भारतलाई एक सेकेन्ड पनि राख्दैन,अमेरिका तहसनहस हुदैछBharat Dahal