Thursday, September 10, 2020

PM KP Oli Speech

Posted by Anup Baral | September 10, 2020 :
प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशन अपराधीको सिधै सम्पती रोक्का गर्नु नत्र चलखेल गरे PM KP Oli Speech