9 arrested for beating traffic police

Posted by Anup Baral | September 04, 2020 :
ट्राफिक प्रह$रीलाई कु$ट्ने ९ जना प$क्राउ ! लाग्यो क$र्फ्यू, उल्लंघन गर्नेलाई गो$ली हान्ने आदेश