Sunday, August 16, 2020

SIDHA KURA JANATA SANGA - EPISODE 574

Posted by Anup Baral | August 16, 2020 :
संक्रमितको सेवा गर्दा आफैँ संक्रमीत भएका डाक्टरमाथी दुर्व्यवहार,लुम्बिनी भित्रै माछामासुको भोज । - SIDHA KURA JANATA SANGA - EPISODE 574