Indian vegetables and fruits entering Nepal without inspection

Posted by Anup Baral | August 06 , 2020 :
कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सारबाट नक्कली कागजातहरु पेश गरेर कृषि उपजका गाडीहरु भित्रिरहेका छन् । मालबाहक गाडीहरुलाई आवश्यकताका आधारमा मात्रै तौल मापन गरिन्छ । व्यापारी र एजेन्टको प्रभावमा प्रज्ञापन पास हुँदा कृष्णनगर नाकाबाट राज्यले धेरै राजश्व गुमाएको छ ।