मु$द्दा हाल्न पुष्पा अधिकारी अदालत जादै ! बच्चा फिर्ता चाहियो भन्दै रोईन

Posted by Anup Baral | August 06 , 2020 :
मु$द्दा हाल्न पुष्पा अधिकारी अदालत जादै ! रातभरी सुतेको छुइन- मेरो बच्चा फिर्ता चाहियो भन्दै रोईन