Baburam Bhattarai (Former Prime Minister) - Fireside

Posted by Anup Baral | August 03 , 2020 :
Baburam Bhattarai (Former Prime Minister) - Fireside | 03 August 2020 आज Fireside को श्रृंखलामा प्रस्तुतकर्ता रूपेश श्रेष्ठले पूर्व प्रधानमन्त्री, बाबुराम भट्टराईलाई आमन्त्रित गरेका छन् |