Political Talk with Chitra Kc

Posted by Anup Baral | July 28 , 2020 :
फुटको संघारमा नेकपा गर्जिए चित्र बहादुर केसी अपराधीहरु नेपाली जनताको रगतमा पौडी खेल्दै छन Chitra Kc