Political Talk with Bharat dahal

Posted by Anup Baral | July 30 , 2020 :
Bharat dahal को आक्रोस : प्रचण्डको दु :खद अन्त हुन्छ , प्रचण्डलाई बोकेर ओली-माधवको जीवन अनिश्चित भो!