Police press meet What is the case of 15kg gold seized in Kathmandu

Posted by Anup Baral | July 27 , 2020 :
प्रहरीको प्रेस मिट काठमाडौँमै समातिएको १५ किलो सुन काण्ड के हो,नाइके कसरी भाग्यो Police Press Meet