I am fighting against suffering: साम्राज्ञी शाह, नायिका

Posted by Anup Baral | July 25 , 2020 :
मैले प्रवृतीको कुरा गरेकी हुँ व्यक्तिको होइन, व्यथिती विरुद्धको डटेर लड्छु: साम्राज्ञी शाह, नायिका