HAMI YASTAI HO ! | Ep 29 | Acting को भूत चढेपछी!!Sahin Kushal

Posted by Anup Baral | July 28 , 2020 :
Special Thanks Sankhadevi Chaarghare Khadka General Store Mohan Khadka Ram Bahadur Khadka Uddav Acharya Cast Laxmi Giri Sahin Prajapati Kushal Bista Anita Basnet Ashma Giri Bikalpa Adhikari Balkrishna Oli Bedhnath Dhamala Dhiraj Khadka Sarita Prajapati Amar Lama Ganesh KC Child Artist Yuna Khadka Music - Flute Aman Mali Make-up Sarita Prajapati Lightman Madan Ghimire Kitchen Babi Khadka Management Bikalpa Adhikari